Pokud chcete dostávat novinky na e-mail, zadejte jej zde:
29.3.2020

Nedělní bohoslužby z 29.3.2020

29.3.2020

Urgentní potřeba Slezské diakonie

Ve Slezské diakonii naši pracovníci, kteří stále vytvářejí zázemí našim klientům v pobytových službách,
potřebují dostatek pomůcek.

Milí bratří a sestry, 
chtěl bych tímto Vám předat aktuální informaci o pořád 
urgentní potřebě Slezské diakonie na ochranné pomůcky, 
která zajišťuje péči pro několik tisíc potřebných lidí. 
Bylo by fajn, pokud by jste toto sdělení předali komu to jen jde. 
S přáním Božího pokoje a s modlitbou, M.Pilch

Dopis Slezské Diakonie níže.

29.3.2020

Dopis Slezské Diakonie (29.3.2020)

Link: http://youtu.be/Y-lQ4MTnqe0
28.3.2020

Postní dorostové bohoslužby z 27.3.2020

27.3.2020

Nová rubrika Od kazatelů

Sestry a bratři, sledujte prosíme novou rubriku vlevo Od kazatelů.
24.3.2020

Celosvětově společná modlitba

Milí přátelé,
Papež František vyzval všechny křesťany na celém světě, aby se připojili k modlitbě Páně zítra 25.3. ve 12hod středoevropského času, za zastavení pandemie.  Nevím, jestli se někdy konalo něco podobného... 
https://www.krestandnes.cz/papez-vyzval-verici-ze-vsech-denominaci-k-modlitbe-za-zastaveni-pandemie/

Ekumenická rada církví v ČR, Donská 370/5101 00 Praha 10
Mobil: 734 641 687
E-mail: erc@ekumenickarada.cz  
  
                                                                                                                                                                   V Praze dne 24. března 2020  
Milé sestry, milí bratří, 
modlitba, kterou nás Kristus sám naučil, odjakživa propojuje křesťany napříč fyzickým i časovým hranicím. Křesťané a křesťanky ve všech zemích na světě a ve všech dobách se těmito slovy obraceli a obracejí k Bohu a zvěstují tak příchod Božího království. V naší době, kdy je svět tak dramaticky postižený pandemií nemoci COVID-19, požádal papež František všechny křesťany bez rozdílu vyznání, aby se připojili ke společné modlitbě a společně se k Hospodinu obrátili slovy modlitby Otčenáš ve středu 25. března v pravé poledne. K této výzvě se připojila i Konference evropských církví a další ekumenická grémia. Ekumenická rada církví v ČR proto vyzývá všechny své členské církve, aby se v tento den ke společné Modlitbě Páně připojily a vyjádřili tak jednotu a společenství, které jsou v dnešním čase tolik zapotřebí.    

Daniel Ženatýpředseda Ekumenické rady církví  
Petr Jan Vinšgenerální sekretář Ekumenické rady církví  23.3.2020

Oznámení z 22.3.2020

DALŠÍ OZNÁMENÍ K SOUČASNÉ SITUACI – 22.03.2020: 

Pokud víte o někom, kdo by rád měl kázání v elektronické nebo tištěné podobě z neděl, kdy se bohoslužby v kostele nekonají, dejte nám vědět. Rádi je takovým osobám přineseme.  

Kdo z Vás používá elektronickou poštu a chtěl by dostávat sborovou poštu, a není v naší databázi, prosíme, pošlete nám svou adresu na: marcin.pilch@evangnet.cz a připojíme Vás do našeho seznamu.  

Pořád funguje potravinová banka.  Pokud víte o někom ve složitější situaci, nasměrujte ho k nám anebo nás s ním zkontaktujte.  Na našich sborových stránkách najdete odkaz nejen na nedělní kázání, ale také na postní pátky. 

Nabídku bohoslužeb ostatních sborů ČCE on-line najdete na:
http://www.e-cirkev.cz/clanek/6622-Vysilane-evangelicke-bohosluzby-s-obrazem/index.htm

naši nabídku najdete na: 
http://narozvoji.cz/

doporučují také: 
http://www.sceav.cz/cs/prenosy.  

Polskie nabożeństwa znjadziecie na:
http://www.luteranie.pl/nowosci/transmisje_nabozenstw_22_marca,6598.html 

Neváhejte nám zavolat v jakékoliv záležitosti, budeme se snažit Vám pomoc v čemkoliv.    

Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.
Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je,
dám vám ve vhodném čase vydatné deště, 
země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.
Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. 
Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně.
Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. 
Učiním také přítrž řádění zlé zvěře v zemi a vaší zemí nebude procházet meč.  

3. Mojžíšová (Leviticus) 26: 2-6 
23.3.2020

21 denní zamýšlení (SCEAV)

Milí bratři a sestry, 
možná jste v březnovém vydání časopisu Přítel zaznamenali krátkou upoutávku na 21 denní zamyšlení, které nás má vést ve ztišení i s půstem. 
Tyto tři týdny před Velikonocemi se chceme společně zamýšlet nad každodenním poselstvím pro každého z nás, postit se s cílem hledání Božího vedení pro naše životy, hledání Boží vůle pro naši službu a hledání toho, kým jsme v Ježíši Kristu. Chceme se sdružit a pustit se do toho všichni společně, protože půst nemusí být výzvou jen pro jednoho člověka, ale i pro naše rodiny, společenství, ne-li pro celý národ.  
Denní zamyšlení jsou naplánována od neděle 22. 3. a končí v sobotu 11. 4. 2020.
Soubor ke stažení nahoře. (Pokud ho nemůžete najít, klikněte na rolovací tlačítko dole "...další aktuality" a pak se objeví nahoře).


  
21.3.2020

Modlitební témata v době šíření nákazy koronaviru

Modlitební témata
19.3.2020

Aktuální informace z ústředí církve

prosíme sledujte v rubrice vlevo Z ústředí církve a ze seniorátu
19.3.2020

Oznámení pro členy sboru z 18.3.2020

DALŠÍ OZNÁMENÍ a VÝZVY pro ČLENY SBORU v SOUČASNÉ SITUACI: 
Naše sborová kancelář funguje beze změn a můžete nás kontaktovat nejlépe telefonicky (p.l.: 591 142 059, M.Pilch: 773 190 931, M.Blažek: 736 100 303) či emailem. 

Během období, kdy platí zákaz volného pohybu osob, můžeme Vám nabídnout výkon činností sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby u Vás doma.  Pokud stojíte o službu faráře, zvláště o vysluhování večeře Páně v tomto postním období u vás doma, kontaktujte faráře či sborovou kancelář. (Pokud nedojde ke změně, v postním období nebudeme mít bohoslužby. Ve velkém týdnu nebudeme schopni vysloužit všem Večeři Páně individuálně, tak zvažte účast na osobní Večeři Páně už v nejbližších dnech.) 

Pohřby se mohou konat bez omezení, ale z důvodu celorepublikové karantény nejlépe v co nejužším rodinném kruhu.  

Pokud by jste potřebovali pomoc s hlídáním dětí, a nebo tu pomoc mohli nabídnout, kontaktujte naši sborovou kancelář a my se pokusíme pomoc zprostředkovat. 

V situaci, že někdo ze seniorů nechce, či nemůže vycházet ven na nákupy či obstarání nějakých potřeb, opět nabízíme pomoc. Zavolejte.  

V těchto dnech existuje mimořádně velká poptávka na roušky.  Pokud někdo z Vás může nabídnout pomoc s šitím roušek, kontaktujte nás, anebo přímo organizace, jako Sl. Diakonie nebo Sl. humanita, které je shánějí. Slezská Diakonie je schopna obstarat a dovést materiál.    

Zajímavá varianta!! - Sederová večeře!  Způsob slavení Velikonoční večeře v rodině podle židovské tradice. Pán Ježíš ji takto zřejmě slavil se svými učedníky.  My to známe jen ve zkratce jako poslední večeři PJK.  Nabízím (br. M. Blažek) k rozeslání program s texty, podle kterých by jste mohli slavit společně sederovou večeři v rodinách. Ani faráře na to nebudete potřebovat a z vlastní zkušenosti potvrzuji, že se to může stát rodinnou slavností podobnou naší známé štědrovečerní večeři. /Chystali jsme její hromadné provedení ve sborovém sálku, ale k tomu už, bohužel, nedošlo./ Pokud si ji ale zorganizujete doma sami  přitáhnete si příběh JK z posledního dne k sobě domů. 

S přáním Boží blízkosti a mimořádně krásného postního období, i když také v půstu od sborových shromáždění, a také s pozdravem od našeho Pána, o kterém Žalmista vyznává: 

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem,
v dobách soužení je hradem nedobytným.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno.
Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine. 
Žalm 9: 10-11 


kazatele sboru na Rozvoji 
13.3.2020

Bezpečnostní opatření sboru

Milí bratři, sestry a přátelé našeho sboru, 
12. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření 
Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob.   

V souvislosti s tím se staršovstvo našeho sboru rozhodlo pro patřičné kroky,
a proto Vám předáváme následující informace, které jsou platné ode dnešního dne, tj. 13.03.2020:

1) zrušeny jsou všechny pravidelné bohoslužby (CZ a PL), jak v sídle sboru, tak i v kazatelských stanicích, 
2) zrušeny jsou ostatní sborová setkávání a aktivity až do odvolání, vztahuje se to také na postní pátky,
3) Výroční sborové shromáždění, které se mělo konat 29. března, se přesouvá na neurčito, 

4)  bez omezení účasti se mohou konat pohřby,
5)  provoz sborové kanceláře se nemění. 

Nabízíme Vám, abyste si v nastalé situaci vytvořili ve svých domovech své vlastní bohoslužby a prožili je v rodinném kruhu. Každou neděli v 9:00 h. pro Vás budeme vysílat biblický proslov, a tak vás povzbuzujeme, abyste v rodinném kruhu kázání prodiskutovali, společně se pomodlili a využili tuto novou situaci k duchovnímu prospěchu Vaší rodiny. 
Internetové vysílání naleznete zde:http://narozvoji.cz/index.php?h=141223965947943731&m=0 (viz rubrika vlevo Záznamy z bohoslužeb).

Přestože život církve je životem ve společenství, věříme, že toto dočasné omezení nás neoslabí, naopak, že přinese pozitivní následky, jak do života Vašich rodin, tak v nedalekém budoucnu do sborového života.  

V Českém Těšíně, dne 13.03.2020 
Pokoj a radost Boží se všemi námi,
Za staršovstvo Evangelického sboru ČCE Na Rozvoji, s modlitbou, Marcin Pilch, pastor sboru

6.2.2020

United 2020

3.2.2020

Info Msz seniorátu

10.6.2019

Podpořte evangelický sbor ve F-M

http://darujfm.cz/home-slider/evangelicky-kostel/

12Dále »

Strana 1 z 2


 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |