Aktuálně:

12.2.2019

Víkendový pobyt Malenovice

tlačítko
pozvánka
pozvánka
17.2.2019

Oznámení z 17.2. 2019

1)  Dnes proběhne sbírka na náš sbor.  Za každý dar všem děkujeme. 

2)  Pravidelné akce Na Rozvoji: 
- v pondělí v 18 hod zkouška Pěveckého sboru,
- ve středu v 18 hod setkání Skupiny biblického studia,
- ve čtvrtek v 9:30 Dopoledne s Biblí, ve 14:30 setkání náctiletých,
- v pá v 15:30 konfirmační vyučování, v 17:00 setkání Dorostu, 17:30 setkání Střední generace.

3)  Akce mimo Rozvoj:
- v úterý v 16 hod biblická hodina ve Svibici, 

4) Jménem všech organizátorů vás zveme na Večer chval 23.2. v 17:00, v sálku našeho kostela. Téma  bude: Kdy už HO konečně poznáme... 

5)  Příští neděli 24. února proběhnou bohoslužby takto: 
- v 8:30 – VP, - v 9:00 – české , 14:00 - b. v Ropici, 15:30 b. ve Zp. Lhotě

6)  Setkání učitelů nedělní školy moravskoslezského seniorátu ČCE proběhne v sobotu 23. března v Zábřehu. Téma Bibliodrama. Přihlášky na adela.gabrielova@gmail.com. Leták v kanceláři sboru.

7) Sestry a bratři, před Vánocemi zemřel farář ČCE Aleš Mostecký, který podlehl zákeřné nemoci ve svých 45 letech. Jeho domovský sbor byl ve Dvoře Králové, působil také na Volyni v českých sborech. Jeho manželka zůstala sama s 5 dětmi ve věku 9 - 19 let. Ku pomoci takto těžce zkoušených lidem byl založen při ČCE Nadační fond Compateritas, který loni shromáždil finance na pomoc zcela osiřelému studentovi, vnukovi po farářce ČCE, který zůstal na světě zcela bez příbuzných.
Správní rada tohoto fondu vysílá prosby ke členům církve o dobrovolný jednorázový nebo opakovaný příspěvek na podporu 5 mosteckých dětí.
Pokud se rozhodnete ve svém srdci přispět, můžete složit svůj dar v naší kanceláři. Celý článek fondu bude uveřejněn v březnovém čísle Nedělních listů, bude tam i číslo účtu 219 146 565/0300.
Dárci obdrží od fondu potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.
V Listu Jakuba 1, 27 čteme: Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

8) V neděli 24.2. po bohoslužbách přijměte pozvání na rozhovor se Staršovstvem. Můžete se dozvědět, čím se staršovstvo zabývá a jaké jsou jeho úkoly. Možná právě toto setkání Vám pomůže při rozhodování o Vaší kandidatuře do nového Staršovstva, které se bude volit v březnu nebo si můžete udělat představu o tom, co vše mají Vaší Starší na starost. Všechny srdečně zveme. 
9)  Po bohoslužbách přijměte pozvání na rozhovory u kávy a čaje...další aktuality

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |