Nové topení v kostele

Českobratrský evangelický kostel je významnou dominantou čtvrti Rozvoj v Českém Těšíně. Kostel je hojně navštěvován nejen během bohoslužeb, svateb, křtů, pohřbů, ale i během koncertů, které jsou organizovány v prostorách našeho kostela např. vánoční koncert Základní umělecké školy, vánoční vystoupení dětí základních škol nebo koncerty v rámci Mezinárodní dekády varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu.
Staré elektrické topení fungovalo mnoho let - pamětníci uvádějí, že bylo instalováno před 55 lety. Topení bylo umístěné pod lavicemi a dosáhlo stavu, kdy muselo být odpojeno, protože již dále nebyl možný jeho bezpečný provoz. Rozhodli jsme se tedy investovat do jeho celkové rekonstrukce.
Díky účelové dotaci Města Český Těšín ve výši 200.000 Kč jsme mohli celou akci zdárně realizovat. Výměna topení proběhla ve třech etapách a celkové náklady byly 1.113.958 Kč. Celé akci předcházel pečlivý výběr technologie nového vytápění a následně také výběr zhotovitele. S návrhem, výpočty a realizací nám pomohla firma SEFEN, s.r.o. 
Nové topení se skládá ze tří systémů. Jeden systém je umístěn pod lavicemi, jedná se o elektrická topná tělesa, která vyhřívají nohy posluchačů. Druhý systém tvoří stropní sálavé panely, které ohřívají prostor pod galeriemi. Třetí část  jsou infračervená topidla, vytápějí prostor před oltářem. V souvislosti se změnou topení bylo zapotřebí kompletně rekonstruovat elektrorozvaděče a kabely.
V průběhu letošní zimy jsme už mohli zakoušet lepší a příjemnější prostředí během bohoslužeb, kdy i v mrazivých dnech bylo v kostele příjemně. Věříme, že nyní si také hosté koncertů budou moci daleko lépe vychutnat vystoupení účinkujících a zároveň i samotní účinkující budou mít lepší podmínky pro svůj výkon.
Děkujeme Městu Český Těšín za poskytnutou dotaci, realizační firmě a taky všem zúčastněným, kteří pomáhali svými cennými radami, náměty i fyzicky např. při úklidu kostela.

Členství ve sboru, aktualizace dat

Sestry a bratři, Řád členství ve sboru naší církve je popsán na stránkách vedení církve, odkaz viz níže.

Zájemce o členství ve sboru prosíme, aby vyplnil Žádost (viz níže ke stažení, popř. možnost vyzvednutí v kanceláří sboru),
tuto předal některému členu ze staršovstva. Staršovstvo na nejbližším setkání pak rozhodne, zdali žádosti bude vyhověno.
Při kladném výsledku bude nový člen přijat v bohoslužebném shromáždění.

Aktualizace dat:
Prosíme členy sboru, aby si vytiskli formulář aktualizace dat (viz níže ke stažení), a vyplněný předali do kanceláře sboru.
Aktualizace dat probíhá průběžně. Děkujeme. 

Odkaz na Řád členství ve sboru: http://www.evangnet.cz/cce/czr/rcc.html


 

Odkazy, informace, jiné

Odkazy:
 
Ubytování 
http://narozvoji.cz/content/nabidka ubytov.jpg 
 

Oznámení ČCE (30.1.2018)
2018-02-Prehled-celocirkevnich.pdf(416 kb)

Oznámení ČCE (30.1.2018)
2018-02-Studium-in-Israel.pdf(69 kb)

Oznámení ČCE (30.1.2018)
2018-02-Webovy-tydenicek-39plu.pdf(217 kb)

Pro učitele NŠ (1.2.2018)
pro_ucitel_ns.pdf(67 kb)

Nabídka na zimní dovolenou (přidáno 7.2.2019)

Milí bratři a milé sestry,
zveme vás na pobyt do Libštátu na faru. Více níže. Evangelická fara Libštát

Nabízíme ubytování o letošních jarních prázdninách či jindy v roce. Z blízkých měsíců jsou využity zatím pouze termíny 18. 2. – 2. 3. 2019, což je velká škoda, neboť v tomto roce jsou zatím výborné sněhové podmínky (upravené běžecké tratě v blízkém okolí, kolem Lomnice nad Popelkou nebo v okolí Jilemnice, v provozu jsou sjezdovky v Semilech, v Nové Pace a samozřejmě . - v Krkonoších). Navíc se uvolnily některé z letních prázdninových termínů, obsazené jsou pouze tyto termíny: 6.-13.7., 21.7. – 10. 8. 2019. Podrobnosti o ubytování na www. http://ubytovani.evangnet.cz/ubytovani/libstat , přihlášky u Abigail Hudcové, mobil 607622358 nebo email: abigail.hudcova@evangnet.cz.  Letos do 1. září ještě za starou cenu, uvedenou na webových stránkách, od podzimu zvýšení o 20 Kč na osobu v důsledku zvýšení cen energií, vodného a stočného. Za sbor A. Hudcová

Žádost o přijetí za člena sboru
zadost_o_prijeti.doc(248 kb)

Aktualizece údajů člena sboru
aktualizace.doc(248 kb)

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |