Pokud chcete dostávat novinky na e-mail, zadejte jej zde:
7.7.2020

Bohoslužby 12.7.2020

3.7.2020

Oznámení z 3.7.2020

24.6.2020

Bohoslužby, konfirmace, 28.6.2020 od 9 hod.

17.6.2020

Tábor pro všechny - 2.-8.8.2020

Naše tábory pro děti a mládež hledejte v rubrice Tábory (rubrika vlevo)
17.6.2020

Sjezd (nejen) evangelické mládeže - Vsetín 25.-28.9.2020

Podrobnější informace hledejte na http://www.sjezd2020.cz/
15.6.2020

Prosba o pomoc od Diakonie ČCE

15.6.2020

Oznámení ze 14.6.2020

25.5.2020

Letní varhanní kurzy

Více info hledejte v rubrice Texty a publikace
12.5.2020

Zpráva Staršovstva z 11.5.2020

V souladu s nařízením vlády o uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem Staršovstvo od 12.5.2020 povoluje sborová skupinková setkání mimo nedělní besídky, a to pod podmínkou dodržení platných hygienických předpisů. Vedoucí, v případě rozhodnutí setkávání zahájit, prosíme, aby o svém rozhodnutí informovali vedení sboru a zastavili se v kanceláři sboru a podepsali odpovědnost za dodržování hygienických předpisů:
-  účastníci dodržují odstupy min. 2 metry od sebe,
- nosí roušku,
- k dispozici je nádoba s desinfekčním prostředkem na desinfekci rukou. 

Termín zahájení nedělních besídek bude oznámen později. 

10.4.2020

Ke sbírce Hlavní dar lásky

10.4.2020

Informace ke sbírkám

1.4.2020

Materiál pro děti z Dětské misie

Milí přátelé a spolupracovníci,
v této zvláštní "koronavirové" době byly naše pravidelné programy s dětmi z velké části zastaveny. Stejně, jako se škola přesunula na internet, máme i my tuto možnost. Připravili jsme pro děti stránky "S Bohem v době koronaviru". Děti na nich najdou kromě základních informací odkazy na naše korespondenční kurzy, na denní čtení a na dětské písničky. 
Stránky jsou na adrese:
sbohem.hledejanajdi.cz
Pomozte nám s propagací - předejte dětem, sdílejte na sociálních sítích apod.
Děkujeme vám. S přáním Božího pokoje 
Dětská misie Ing. Zbyšek Šikula
národní ředitel
Dětská misie
Jičínská 549
742 58 Příbor
+420 731 505 939
sikula@detskamisie.cz
www.detskamisie.cz
www.hledejanajdi.cz1.4.2020

Aplikace pro biblické vyučování pro děti - doporučeno ČEA

http://mailchi.mp/ea/inspirace-pro-spolen-as-s-dtmi?e=e080b69439
19.3.2020

Oznámení pro členy sboru z 18.3.2020

DALŠÍ OZNÁMENÍ a VÝZVY pro ČLENY SBORU v SOUČASNÉ SITUACI: 
Naše sborová kancelář funguje beze změn a můžete nás kontaktovat nejlépe telefonicky (p.l.: 591 142 059, M.Pilch: 773 190 931, M.Blažek: 736 100 303) či emailem. 

Během období, kdy platí zákaz volného pohybu osob, můžeme Vám nabídnout výkon činností sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby u Vás doma.  Pokud stojíte o službu faráře, zvláště o vysluhování večeře Páně v tomto postním období u vás doma, kontaktujte faráře či sborovou kancelář. (Pokud nedojde ke změně, v postním období nebudeme mít bohoslužby. Ve velkém týdnu nebudeme schopni vysloužit všem Večeři Páně individuálně, tak zvažte účast na osobní Večeři Páně už v nejbližších dnech.) 

Pohřby se mohou konat bez omezení, ale z důvodu celorepublikové karantény nejlépe v co nejužším rodinném kruhu.  

Pokud by jste potřebovali pomoc s hlídáním dětí, a nebo tu pomoc mohli nabídnout, kontaktujte naši sborovou kancelář a my se pokusíme pomoc zprostředkovat. 

V situaci, že někdo ze seniorů nechce, či nemůže vycházet ven na nákupy či obstarání nějakých potřeb, opět nabízíme pomoc. Zavolejte.  

V těchto dnech existuje mimořádně velká poptávka na roušky.  Pokud někdo z Vás může nabídnout pomoc s šitím roušek, kontaktujte nás, anebo přímo organizace, jako Sl. Diakonie nebo Sl. humanita, které je shánějí. Slezská Diakonie je schopna obstarat a dovést materiál.    

Zajímavá varianta!! - Sederová večeře!  Způsob slavení Velikonoční večeře v rodině podle židovské tradice. Pán Ježíš ji takto zřejmě slavil se svými učedníky.  My to známe jen ve zkratce jako poslední večeři PJK.  Nabízím (br. M. Blažek) k rozeslání program s texty, podle kterých by jste mohli slavit společně sederovou večeři v rodinách. Ani faráře na to nebudete potřebovat a z vlastní zkušenosti potvrzuji, že se to může stát rodinnou slavností podobnou naší známé štědrovečerní večeři. /Chystali jsme její hromadné provedení ve sborovém sálku, ale k tomu už, bohužel, nedošlo./ Pokud si ji ale zorganizujete doma sami  přitáhnete si příběh JK z posledního dne k sobě domů. 

S přáním Boží blízkosti a mimořádně krásného postního období, i když také v půstu od sborových shromáždění, a také s pozdravem od našeho Pána, o kterém Žalmista vyznává: 

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem,
v dobách soužení je hradem nedobytným.
V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno.
Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli , neopouštíš, Hospodine. 
Žalm 9: 10-11 


kazatele sboru na Rozvoji 
13.3.2020

Bezpečnostní opatření sboru

Milí bratři, sestry a přátelé našeho sboru, 
12. března 2020, byl vyhlášen nouzový stav v České republice a zpřísnění hygienických opatření 
Až do odvolání je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob.   

V souvislosti s tím se staršovstvo našeho sboru rozhodlo pro patřičné kroky,
a proto Vám předáváme následující informace, které jsou platné ode dnešního dne, tj. 13.03.2020:

1) zrušeny jsou všechny pravidelné bohoslužby (CZ a PL), jak v sídle sboru, tak i v kazatelských stanicích, 
2) zrušeny jsou ostatní sborová setkávání a aktivity až do odvolání, vztahuje se to také na postní pátky,
3) Výroční sborové shromáždění, které se mělo konat 29. března, se přesouvá na neurčito, 

4)  bez omezení účasti se mohou konat pohřby,
5)  provoz sborové kanceláře se nemění. 

Nabízíme Vám, abyste si v nastalé situaci vytvořili ve svých domovech své vlastní bohoslužby a prožili je v rodinném kruhu. Každou neděli v 9:00 h. pro Vás budeme vysílat biblický proslov, a tak vás povzbuzujeme, abyste v rodinném kruhu kázání prodiskutovali, společně se pomodlili a využili tuto novou situaci k duchovnímu prospěchu Vaší rodiny. 
Internetové vysílání naleznete zde:http://narozvoji.cz/index.php?h=141223965947943731&m=0 (viz rubrika vlevo Záznamy z bohoslužeb).

Přestože život církve je životem ve společenství, věříme, že toto dočasné omezení nás neoslabí, naopak, že přinese pozitivní následky, jak do života Vašich rodin, tak v nedalekém budoucnu do sborového života.  

V Českém Těšíně, dne 13.03.2020 
Pokoj a radost Boží se všemi námi,
Za staršovstvo Evangelického sboru ČCE Na Rozvoji, s modlitbou, Marcin Pilch, pastor sboru

12Dále »

Strana 1 z 2


 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |