Členství ve sboru, aktualizace dat

Sestry a bratři, Řád členství ve sboru naší církve je popsán na stránkách vedení církve, odkaz viz níže.

Zájemce o členství ve sboru prosíme, aby vyplnil Žádost (viz níže ke stažení, popř. možnost vyzvednutí v kanceláří sboru),
tuto předal některému členu ze staršovstva. Staršovstvo na nejbližším setkání pak rozhodne, zdali žádosti bude vyhověno.
Při kladném výsledku bude nový člen přijat v bohoslužebném shromáždění.

Aktualizace dat:
Prosíme členy sboru, aby si vytiskli formulář aktualizace dat (viz níže ke stažení), a vyplněný předali do kanceláře sboru.
Aktualizace dat probíhá průběžně. Děkujeme. 

Odkaz na Řád členství ve sboru: http://www.evangnet.cz/cce/czr/rcc.html


 

Odkazy, informace, jiné

Odkazy:
 
Ubytování 
http://narozvoji.cz/content/nabidka ubytov.jpg 
 

Oznámení ČCE (30.1.2018)
2018-02-Prehled-celocirkevnich.pdf(416 kb)

Oznámení ČCE (30.1.2018)
2018-02-Studium-in-Israel.pdf(69 kb)

Oznámení ČCE (30.1.2018)
2018-02-Webovy-tydenicek-39plu.pdf(217 kb)

Pro učitele NŠ (1.2.2018)
pro_ucitel_ns.pdf(67 kb)

Nabídka na zimní dovolenou (přidáno 7.2.2019)

Milí bratři a milé sestry,
zveme vás na pobyt do Libštátu na faru. Více níže. Evangelická fara Libštát

Nabízíme ubytování o letošních jarních prázdninách či jindy v roce. Z blízkých měsíců jsou využity zatím pouze termíny 18. 2. – 2. 3. 2019, což je velká škoda, neboť v tomto roce jsou zatím výborné sněhové podmínky (upravené běžecké tratě v blízkém okolí, kolem Lomnice nad Popelkou nebo v okolí Jilemnice, v provozu jsou sjezdovky v Semilech, v Nové Pace a samozřejmě . - v Krkonoších). Navíc se uvolnily některé z letních prázdninových termínů, obsazené jsou pouze tyto termíny: 6.-13.7., 21.7. – 10. 8. 2019. Podrobnosti o ubytování na www. http://ubytovani.evangnet.cz/ubytovani/libstat , přihlášky u Abigail Hudcové, mobil 607622358 nebo email: abigail.hudcova@evangnet.cz.  Letos do 1. září ještě za starou cenu, uvedenou na webových stránkách, od podzimu zvýšení o 20 Kč na osobu v důsledku zvýšení cen energií, vodného a stočného. Za sbor A. Hudcová

Žádost o přijetí za člena sboru
zadost_o_prijeti.doc(248 kb)

Aktualizece údajů člena sboru
aktualizace.doc(248 kb)

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |