Dary, sbírky, salár
dary-sbirky.jpg(266 kb)

Plánované sbírky na rok 2021

Pokračuje účelová sbírka na opravu střechy sálu
Všem děkujeme. Příspěvek můžete složit v kanceláři nebo bezhotovostně převést na účet sboru: 17 25 49 63 19/0800, variabilní symbol - 1. Do zprávy pro příjemce, prosíme, napište text "Oprava střechy sálu". Děkujeme.  

Na rok 2021 byly naplánované níže uvedené sbírky. Můžete je zasílat i bezhotovostně na číslo
sborového účtu: 1725496319/0800. Do zprávy pro příjemce prosíme napište název sbírky.

Variabilní symbol pro sbírky - 3.

 

17.1.  sbírka na Křesťanskou službu

7.2. sbírka na sbor

21.2. sbírka na sbor

7.3. sbírka na tisk a jinou publikační činnost

28.3. sbírka na Hlavní dar lásky Jeron. Jednoty

4.4. sbírka na kazatelé

25.4. sbírka na Diakonii

16.5. sbírka na sbor

30.5. sbírka na sbor

6.6. sbírka na Solidaritu sborů

20.6. sbírka na Českou evangelikální alianci

4.7. sbírka na Dary Jeroným. Jednoty

18.7. sbírka na sbor

1.8. sbírka na sbor 

15.8. sbírka na sbor 

5.9. sbírka na Evangelickou akademii

19.9. sbírka na sbor 

3.10. sbírka na Sociální a charitativní pomoc

17.10. sbírka na Jubilejní toleranční dar

7.11. sbírka na sbor 

21.11. sbírka na sbor 

5.12. sbírka na Bohoslovce a vikariát

19.12. sbírka na sbor 

25.12. Jitřní - sbírka na sbor , v 7:30 a 9:00 sbírka na kazatelé

31.12. sbírka na sborové prac.

 

  

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |