Dary, sbírky, salár
dary-sbirky.jpg(266 kb)

Plánované sbírky na rok 2022

Pokračuje účelová sbírka na opravu střechy sálu
Všem děkujeme. Příspěvek můžete složit v kanceláři nebo bezhotovostně převést na účet sboru: 17 25 49 63 19/0800, variabilní symbol - 1. Do zprávy pro příjemce, prosíme, napište text "Oprava střechy sálu". Děkujeme.  

Na rok 2022 byly naplánované níže uvedené sbírky. Můžete je zasílat i bezhotovostně na číslo
sborového účtu: 1725496319/0800. Do zprávy pro příjemce prosíme napište název sbírky.

Variabilní symbol pro sbírky - 3.

 2.1. - sbor
16.1. - Křesťanská služba
30.1. - sbor
20.2. - sbor
6.3. - sbor
20.3. - Tisk a jiná publ. činnost
10.4. - Hlavní dar lásky JJ
17.4. - kazatelé
1.5. - Diakonie
15.5. - sbor
29.5. - Solidarita sborů
12.6. - sbor
3.7. - sbor
17.7. - sbor
7.8. - sbor
21.8. - sbor
4.9. - Evangelická akademie
18.9. - sbor
2.10. - Soc. a charitativní pomoc
16.10. - Jubilejní toleranční dar
6.11. - sbor
20.11. - sbor
4.12. - Bohoslovci a vikariát
25.12. 5:00 - sbor
25.12. 7:30 a 9:00 - kazatelé
31.12. sboroví prac.


 

  

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |