Zvukové nahrávky z Evangelického kancionálu (červený) a jiné

Křesťanské písně pro pěvecký sbor:
 

Evangelický zpěvník
 Název písně Číslo  Zvukový záznam
 Ó, plesej, duše, zapěj Žalmy   221   http://narozvoji.cz/content/221.mid
 Poutníčkové, kam kráčíte 223  http://narozvoji.cz/content/223.mid
 Věci vypráví se krásně 226  http://narozvoji.cz/content/226.mid
 Bože velký od věčnosti 232  http://narozvoji.cz/content/232.mid
 Chraň nás Pane 238  http://narozvoji.cz/content/238.mid
 I když se rozcházíme 239
Jen do Tvých rukou 240  http://narozvoji.cz/content/240.mid
Již zpěv, prosba, kázání 241  http://narozvoji.cz/content/241.mid
Král věčný 244  http://narozvoji.cz/content/244.mid
Nás, zavolal jsi, Pane 245  http://narozvoji.cz/content/245.mid
Ó, pojďte všichni ke mně 246  http://narozvoji.cz/content/246.mid
Ó, pojďme všichni zpívat 247  http://narozvoji.cz/content/247.mid
Ó, blažený svátku 248  http://narozvoji.cz/content/248.mid
Pán Bůh je přítomen 249  http://narozvoji.cz/content/249.mid
Pánu všichni prozpěvujte 251  http://narozvoji.cz/content/251.mid
Pane náš, jsme opět shromáždění 252  http://narozvoji.cz/content/252.mid
Pomoz mi, můj Pane  253  http://narozvoji.cz/content/253.mid
Právě teď je chválit Pána čas 254  http://narozvoji.cz/content/254.mid
Přijď, Králi věčný náš 255  http://narozvoji.cz/content/255.mid
Skloň se k nám, Pane Ježíši 258  http://narozvoji.cz/content/258.mid
Spasiteli, Jezu drahý 260  http://narozvoji.cz/content/260.mid
Tvé požehání 263  http://narozvoji.cz/content/263.mid 
Tvůj lid před Tebou 264  http://narozvoji.cz/content/264.mid
Bože Otče, velebím jméno Tvé 267  http://narozvoji.cz/content/267.midBližší info k rubrice M. Kantor, kantormi@seznam.cz

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |