Celocírkevní sbírky
celocirkevni-sb.jpg(48 kb)

GDPR
gdpr-2020.pdf(572 kb)

Členství ve sboru, aktualizace dat

Sestry a bratři, Řád členství ve sboru naší církve je popsán na stránkách vedení církve, odkaz viz níže.

Zájemce o členství ve sboru prosíme, aby vyplnil Žádost (viz níže ke stažení, popř. možnost vyzvednutí v kanceláří sboru),
tuto předal některému členu ze staršovstva. Staršovstvo na nejbližším setkání pak rozhodne, zdali žádosti bude vyhověno.
Při kladném výsledku bude nový člen přijat v bohoslužebném shromáždění.

Aktualizace dat:
Prosíme členy sboru, aby si vytiskli formulář aktualizace dat (viz níže ke stažení), a vyplněný předali do kanceláře sboru.
Aktualizace dat probíhá průběžně. Děkujeme. 

Odkaz na Řád členství ve sboru: http://www.evangnet.cz/cce/czr/rcc.html

Žádost o přijetí za člena sboru
zadost_o_prijeti.doc(248 kb)

Aktualizece údajů člena sboru
aktualizace.doc(248 kb)

Odkazy, informace, jiné

Odkazy:
 
Výuka hry na hudební nástroje na internetu
Domácí výuka na flétnu -  http://fletna2020.wz.cz/
Domácí výuka na kytaru - http://kytara2019.wz.cz/
Domácí výuka na klavír - http://klavesy2020.wz.cz/
Stany - zvukové záznamy pro nácvik hry a popř. zpěvu - http://stany.wz.cz/ 

 

 

 

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |