Celocírkevní sbírky
celocirkevni-sb.jpg(48 kb)

GDPR
gdpr-2020.pdf(572 kb)

Členství ve sboru, aktualizace dat

Sestry a bratři, Řád členství ve sboru naší církve je popsán na stránkách vedení církve, odkaz viz níže.

Zájemce o členství ve sboru prosíme, aby vyplnil Žádost (viz níže ke stažení, popř. možnost vyzvednutí v kanceláří sboru),
tuto předal některému členu ze staršovstva. Staršovstvo na nejbližším setkání pak rozhodne, zdali žádosti bude vyhověno.
Při kladném výsledku bude nový člen přijat v bohoslužebném shromáždění.

Aktualizace dat:
Prosíme členy sboru, aby si vytiskli formulář aktualizace dat (viz níže ke stažení), a vyplněný předali do kanceláře sboru.
Aktualizace dat probíhá průběžně. Děkujeme. 

Odkaz na Řád členství ve sboru: http://www.evangnet.cz/cce/czr/rcc.html

Žádost o přijetí za člena sboru
zadost_o_prijeti.doc(248 kb)

Aktualizece údajů člena sboru
aktualizace.doc(248 kb)

Odkazy, informace, jiné

Odkazy:
 
Výuka na hudební nástroje v rámci sboru
Pastorační prac. M. Kantor nabízí prezenční výuku základům hry na hudební nástroje.
Místo a čas: 1.hod/týdně, ZOOM nebo MEET GMAIL
Nástroje:
Kytara klasicky (podle not, na kytaru s nylonov. strunami)
Kytara doprovodná (akordy)
Klavír, keyboard (podle not + akordy)
Klavír, keyboard doprovodně (akordy)
Ukulele doprovod
Začít možno kdykoliv, info u pp. M. Kantora    
 

Výuka hry na hudební nástroje na internetu
Audio zpěvník Chvalme Hospodina - http://ukulele2020.8u.cz/CHVALMEH/chvalme.html?
Domácí výuka na ukulele - http://ukulele2020.8u.cz/ 
Domácí výuka na flétnu -  http://fletna2020.wz.cz/
Domácí výuka na kytaru - http://kytara2019.wz.cz/
Domácí výuka na klavír - http://klavesy2020.wz.cz/
Stany - zvukové záznamy pro nácvik hry a popř. zpěvu - http://stany.wz.cz/ 
Křesťanský zpěvník s nahrávkami - http://mkantor.8u.cz/
 

 

 

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |