Složky sboru a jiné

Staršovstvo
Kontaktní osoba: Tomáš Kaleta
 
Setkávání žen
Kontaktní osoba: Alicja Pilch
 
Nedělní škola
Kontaktní osoba: Ingrid Schulhauserová
 
Konfirmační vyučování
Každý pátek 15:30-16:30
Kontaktní osoba: Mojmír Blažek 
 
Mládež
Kontaktní osoba: Marian Potoček, Petr Walach
 
Dorost
Kontaktní osoba: Josua Blažek, Ondra Sabela
 
Střední Generace
Kontaktní osoba: Petr Chroboček
 
Čtvrteční dopoledne s Biblí
Kontaktní osoba: Marcin Pilch

Pěvecký sbor
Kontaktní osoba: Erich Klapsia 

Křesťanská služba
s. Helena Cieslarová
 
Odpolední výuka na hudební nástroje
výuka v těchto dnech (od duben 2020) probíhá na videochatu,
zájemci, hlaste se i v průběhu roku 
kytara, klavír + doprovodný bez not, flétna, ukulele
Vyučují se děti i dospělí  1 hod. týdně:
Odkazy na výuku:
http://stany.wz.cz/ - pracovní materiál pro nácvik doma

Kontaktní osoba: Milan Kantor,
zájemci se můžou přihlásit kdykoliv i během škol. roku.
 
Za aktualizaci rubriky zodpovědný M. Kantor
Změny a návrhy prosím osobně nebo na kantormi@seznam.cz

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |