Kdo jsme

Evangelický sbor a.v.ČCE Na Rozvoji v Českém Těšíně je součástí církevních sborů Českobratrské církve evangelické v České republice. Náš sbor se nachází ve městě, které má zhruba 26 tisíc obyvatel a je umístěno na východě naší republiky. Naše město vstoupilo do podvědomí obyvatel naší země různými kauzami a také tím, že je přestupní stanicí těch, kteří směřují na známé trhy do Polska.

Jako členové tohoto evangelického sboru se hlásíme k biblickému odkazu našich předků a chceme nést pochodeň evangelia tj. radostné zprávy o možnosti záchrany člověka vírou v Ježíše Krista, jediného Božího Syna. 

V našem evangelickém sboru, vedle pravidelných bohoslužebných shromáždění, najdou své místo všechny generace a každý může svou víru rozvíjet:
děti - v nedělních besídkách a v hodinách evangelického náboženství na školách, 

mladí lidé - na setkáních dorostu a mládeže,

střední generace - na svých pátečních setkáváních,

starší generace - na svých pravidelných schůzkách biblického vzdělávání.

 

Evangelický sbor a.v. ČCE Český Těšín
- jsme sborem otevřeným pro každého, kdo hledá životní pravdy v Božím slově - v Bibli,
- jsme sborem, který chce zvěstovat Boží slovo všem lidem bez rozdílů,
- jsme sborem, který spoléhá na Boží vedení,
- jsme sborem, kde mají všichni možnost Bohu sloužit podle míry obdarování,
- jsme sborem, který se učí být:
světlem světa, protože nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Bible, evangelium Matouše 5,14

 

Pozvánka i pro nečleny sboru

Na bohoslužby (pravidelně každou neděli v 9 h.) jsou zváni všichni. Proto přijměte pozvání a přijďte se podívat na bohoslužby a setkat se s Bohem skrze víru v Ježíše Krista.

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |