Adresa

Evangelický sbor a.v. ČCE 
náměstí Dr. M. Luthera 1
737 01  Český Těšín
IČ 45239282

telefon (kancelář): +420 591 142 059

email: cesky-tesin@evangnet.cz
facebook: Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji
číslo účtu: 1725496319/0800 (Česká spořitelna)

Úřední hodiny

pondělí 9:00 - 12:00
úterý 9:00 - 12:00
středa, čtvrtek 9:00 - 12:00
pátek 14.00 - 17.00
(mimo úřední hodiny po telefonické domluvě)

Pracovníci sboru

kazatel:

Mojmír Blažek 

(od r. 2014)

tel.: +420 736 100 303

kazatel: Marcin Pilch

(od r. 2010)

tel.: +420 773 190 931
(PL) +48 502 601 397

pastorační pracovník: Milan Kantor
(od r. 2013) tel.: +420 775 230 326
kurátor: Tomáš Kaleta (od r. 2017) tel.: +420 731 068 644
pokladní: Eva Šmítová    
kostelník: Jan    

Obecné informace o sboru

Evangelický sbor a.v. ČCE 
seniorát moravskoslezský 
členů 2200

Evangelický sbor a.v. ČCE , tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů. 

Salár

Biblický text k tématu -  Malachiáš 3, 10: Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě,

pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání?

A bude po nedostatku.

 

 Staršovstvo:

Doporučená částka pro členský sborový příspěvek (salár) na rok je stanovená ve výši 5% z celkového ročního příjmu daného člena sboru. Tento pravidelný příspěvek by měl být minimem pro každého, komu na existenci církve záleží. 
Celocírkevně je synodní radou salár stanovený na 5% z čistých příjmů. Salár můžete přinášet do sborové kanceláře, kde vám bude obratem vystaveno potvrzení o daru nebo posílat na bankovní účet č. 1725496319/0800. Do variabilního symbolu prosíme uvěďte vaše rodné číslo. Salár můžete také platit měsíčním trvalým příkazem k úhradě.

Jak nás najít

 
 

© 2013 Č. Těšín | Created and designed by toras.cz |